• HVN208 Website banner 2

Hervormd Veenendaal: midden in de samenleving

De Hervormde Gemeente van Veenendaal is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Met zeven wijkgemeenten staan wij middenin de samenleving...

...en proberen zodoende een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor geheel het leven.

Ontmoeten

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk.

De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot lidmatenkringen en van koffieochtenden tot gemeenteavonden.

Dus genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof dat ons bindt en voedt.


Kerkbalans 2015

    Meer info > 


Waar staan wij voor?

Lees alles over het beleidsplan 2014-2017 >

Kerkdiensten - Zondag 19 novemeber 2017

Julianakerk

09:30ds. C. van de Scheur, 17:00ds. H. Russcher,

Westerkerk

09:30ds. M.L.W. Karels, Heilig Avondmaal18:30ds. M.L.W. Karels, Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

Sionskerk

09:30ds. H. Russcher, 17:00ds. D.G.F. de Bree, Utrecht
 

Vredeskerk

09:30dr. M. Klaassen, Arnemuiden18:30ds. J.B. ten Hove,

Oude kerk

09:30prof. dr. J. Hoek, 11:15ds. J.A Boorgaard, dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking17:00ds. C.B. Stam,

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. J.B. ten Hove, 17:00dr. J. van Beelen,

Engelenburgh

09:30ds. H.J. Lam,

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF