• HVN208 Website banner 2

Elk christenhuis heeft het kruis

...Wees geduldig in de verdrukking

(Romeinen 12: 12m)

Elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart.
Die zegswijze is maar al te waar.
We leven in een gebroken wereld.
Er is veel goeds te genieten, er zijn veel redenen om God dankbaar te zijn.
Toch blijft ons leven een bedreigd bestaan.
Onvoorstelbaar leed kan ons zomaar treffen, zoals de ouders en familie van Anne Faber is overkomen nu zij op lafhartige wijze is vermoord.
Dan zijn er geen woorden om het verdriet en de verbijstering uit te drukken.
En zo zijn er tallozen in deze geschonden schepping, diep gebukt onder leed, moeite en pijn.

De apostel Paulus bedoelt met ‘verdrukking’ echter iets anders dan het lijden dat alle mensen in meerdere of mindere mate overkomt.
Hij heeft het in de tekst specifiek over de verdrukking van oprechte christenen.
Het levenshuis van de christen is gebaseerd op Christus.
Als ik mij met al mijn hebben en houwen aan Hem toevertrouw, is Christus het fundament van mijn leven.
Dit levenshuis heeft vensters op de Toekomst.
De bewoner verblijdt zich in de hoop. Er is perspectief op de doorbraak van het koninkrijk Gods, dat nu nog wel verborgen is, maar straks in volle luister openbaar zal worden.
Maar zolang het nog niet zo ver is, staat dit huis midden in de storm.
Je krijgt als gelovige te maken met strijd en verdrukking om Jezus ‘wil.
Daarom heeft elk christenhuis hét kruis, namelijk dat van Jezus!
En elk christenhart kent de smart die met geloven gepaard gaat.
Geloven is niet alleen maar fijn, geloven doet ook pijn.
Pijn vanwege Gods verborgenheid.
Pijn vanwege je eigen blijvende verdorvenheid.
Verdriet om mensen om je heen die andere wegen gaan, geliefden die van de Heere en Zijn dienst niet willen weten.
Het stormt in je hart als je ziet hoe broeders en zusters in het geloof gediscrimineerd en gemarteld worden.
Je krijgt persoonlijk te maken met onbegrip, haat en hoon vanwege jouw oprechte belijden van Jezus als je Koning.

Wees geduldig in deze verdrukking, schrijf de apostel.
Letterlijk staat er: blijf er onder staan, zoals een pijler onder een brug.
Houd het uit in de verdrukking onder de hoede van de hoop.
En vergeet vooral het gebed niet. Volhard in het gebed.
Geef het niet op wanneer je gebeden tevergeefs lijken te zijn.
Geef niet toe aan de influistering dat bidden ook al niet helpt.
Houd aan in het gebed, tijdig en ontijdig.
Want op die manier hanteert u de gouden sleutel die toegang geeft tot het Vaderhart van God.
Schuilend bij Hem krijg je nieuwe moed en kracht om geduldig te zijn in de verdrukking en om je te verblijden in de hoop.
Elk christenhuis heeft het kruis - maar dat kruis staat in het licht van Pasen.
Elk christenhart heeft zijn smart - maar die smart is verbonden met onverwoestbare blijdschap.
In dit huis is het goed wonen.
De sleutel van het gebed is beschikbaar voor ons allemaal.
Bid en u zal worden opengedaan.

J. Hoek

Kerkdiensten - Zondag 22 oktober 2017 Heilige Doop

Julianakerk

09:30ds. C. van de Scheur, 17:00prop. A.Langeweg, Hoevelaken

Westerkerk

09:30ds. M.L.W. Karels, 18:30ds. W.G. Teeuwissen,

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. C. van de Scheur,
 

Vredeskerk

09:30ds. J.B. ten Hove, 18:30ds. P.J. Teeuw, ds. P.J. Teeuw

Oude kerk

09:30ds. C.B. Stam, 17:00ds. A. Bloemendal, Ederveen

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A.T. van Blijderveen, 17:00ds. A.J. Mouw, Giessen

Engelenburgh

09:30ds. H.J. Lam,

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF